Ressource précédente
Ressource suivante

Bezmârâ. Fasl-i kadîm 1. Ussak, hüseynî, muhayyer.

Collection

Titre

Bezmârâ. Fasl-i kadîm 1. Ussak, hüseynî, muhayyer.

Artistes

Type de document

Audio édité

Cote MCM

TR.4866

Date de parution

2010

Origine géographique

Turquie

Langue

Turc

Description

Kültür ve Turizm Bakanligi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlügü.

01. Ussak Pesrev Terâne-i Dilkes
02. Ussak Naks

Ussak Murabba :
03. "Oldu belâ-yi askiñla mübtelâ göñül"
04. "Mestâne oldum askin elinden" (Fikret Karakaya ve M. Kemiksiz)

05. Ussak Türkî : "Hançeriñ eliñe al, dertli sînem del" (solist : Fikret Karakaya)
06. Ussak Hânende Semâîsi : "Gelsene nesîm-i subh ile"
07. Çeng taksimi (Fikret Karakaya)

08. Hüseynî Pesrev - Atik Osman Pasa

Hüseynî Murabba :
09. "Gerçi sen bu lebleriñle halk-i âlem cânisiñ" (solist : Fikret Karakaya)
10. "Dagidir dildâr-i zülfün ziynet-i ruhsâr ider" (solist : M. Kemiksiz)
11. "Hâk-i pây-i tûtiyâyi dîde-i hûnbâr imis"

12. Hüseynî Hânende Semâîsi : "Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez" (solist : Fikret Karakaya)
13. Santur taksimi (Didem Dermen)

14. Muhayyer Murabba : "Olmasaydim âlemde askiñla rüsvâ keski" (solist : M. Kemiksiz)

Muhayyer Türkî :
15. "Çûnki mahabbetiñ yog idi baña"
16. "Kime dâd ideyim çarh-i felekden" (solist : Fikret Karakaya)
17. "Behey elâ gözlü dilber"
18. "Sunda bir kaslari kare"

19. Muhayyer Sâzende Semâîsi

Éditeur

Kültür ve Turizm Bakanligi

Durée

53'

Support physique

Audio - CD

Type d'évènement

Musique

Type de captation

Enregistrement Studio

Mots-clés

nombre de pages

16